SRK

Miten hyvin tunnet uskomme perusteet? KRISTUS ON SAMA EILEN, TÄNÄÄN JA IKUISESTI -kirja antaa tietoa vanhoillislestadiolaisen kristillisyyden opetuksesta ja herättää kiinnostusta uskon perusteita kohtaan. Kirjan artikkelit kuvaavat selkeästi ja ymmärrettävästi, millaisia ovat uskostamme nousevat opinkäsitykset, ja kertovat, mihin nämä käsitykset perustuvat. Lisäksi artikkelit avaavat opillisissa tarkasteluissa käytettävien käsitteiden merkityksiä. Loppuosan artikkelit laajentavat näkökulmaa elämään kristittynä. Kirja on tarkoitettu kaikille uskon perusteista kiinnostuneille.

KIRJA VASTAA AIKAMME HAASTAISIIN

Kirjan sisällön on suunnitellut tähän tehtävään nimetty artikkelityöryhmä. Tekstejä ovat lisäksi tuottaneet 16 kirjoittajaa, jotka paneutuivat aiheisiinsa perusteellisesti.

Artikkelityöryhmän puheenjohtaja Valde Palola kertoo, että kirja vastaa aikamme haasteisiin: ”Vanhoillislestadiolaisuuden sisällä on ilmennyt opillisen keskustelun tarvetta. Etenkin nousevan sukupolven keskuudessa on herännyt kysymyksiä, miten me uskomme ja opetamme. On kysytty esimerkiksi, miten kristikunnan historiassa muotoutuneet teologiset käsitteet soveltuvat opetukseemme. Toisaalta kirkon piirissä on esiintynyt kritiikkiä, että vanhoillislestadiolaisuuden julistukseen sisältyisi evankelisluterilaisen kirkon tunnustuksesta poikkeavaa.”

Uskonvanhurskauden näkökulma on keskeinen koko kirjassa. Se muodostaa kontekstin, johon eri kirjoittajien artikkelit liittyvät. ”Olemme halunneet tuoda esille, että opetuksemme perustuu Raamattuun ja kirkon tunnustukseen”, Palola painottaa.

Palola toivoo, että kirja jakaisi ja syventäisi tietoa uskon- ja opinkäsityksistämme sekä vanhoillislestadiolaisen kristillisyyden sisällä että kaikkien asiasta kiinnostuneiden keskuudessa: ”Rukouksemme on, että kirja saisi palvella Jumalan valtakunnan työtä herättämällä kiinnostusta uskon perusteita kohtaan ja keskustelua niistä. Kirjan tavoitteena on myös rohkaista tässä ajassa kilvoittelevia uskovaisia ja osoittaa, että kristillisyytemme kulkee ’entisten pyhien jalanjäljissä’.”

PALJON ANNETTAVAA ERILAISILLE LUKIJOILLE

Raimo Österberg oli yksi artikkelien kirjoittajista. Hän kuvailee kokemuksiaan: ”Kirjoitustehtävä tuntui todella haasteelliselta. Aiheeseen perehtyminen vei paljon aikaa, mutta koin sen myös hyvin opettavaiseksi. Kirjoittajaryhmän yhteiset palaverit ja keskustelut antoivat tukea työhön.”

Kirjan sisältöä Österberg arvioi: ”Keskeiset uskonkysymykset tulevat kirjassa selkeästi esille: näin me uskomme ja opetamme. Artikkeleilla on paljon annettavaa erilaisille ja eri-ikäisille lukijoille tämän monioppisen ajan kirjavien raamatuntulkintojen keskellä. Erityisesti toivon artikkelien opastavan sellaista lukijaa, jolle perusluterilainen uskonkäsityksemme on jäänyt vieraaksi tai epäselväksi.”

Teksti: Päivämiehen toimitus

Kuva: Juhani Ojalehto

Teksti on julkaistu suviseuraulkaisukuvastossa, joka ilmestyi 13.6.2018.

Din kundvagn är tom