SRK

Usko on lujaa luottamusta siihen, mitä Jumalan sanan perustalla toivotaan. Se ei epäile näkymättömiä. Inhimilliseltä puoleltamme kuitenkin joudumme monissa tilanteissa ahtaalle, ja usein myös epäilemme.

Kiihtyvä muutos kaikessa − niin arvoissa ja asenteissa kuin teknologiassakin − saattaa hämmentää ja horjuttaa turvallisuuden kokemusta. Miten hallitsen ajankäyttöäni? Viihteen täyttämä, lisääntynyt vapaa-aika muuttaa ihmistä, mutta mihin suuntaan? Vuosikirja haastaa kysymään, koskeeko maallistuminen myös minua. Jumala on kaiken Luoja ja holhooja. Voinko luottaa siihen, että hän siunaa ja johtaa myös minun elämääni?

Näihin ja muihin ajankohtaisiin kysymyksiin vuosikirjan kirjoittajat etsivät vastauksia Jumalan sanan perustalta ja omia kokemuksiaan jakaen.

SRK:n vuosikirja 2018 jakautuu viiteen osioon, joista ensimmäinen on raamatullinen johdanto kirjassa käsiteltäville asioille. Toisessa osiossa puhutaan luottamuksesta ja sen haasteista yksin ja perheen keskellä. Kolmannessa osiossa paneudutaan työelämässä jaksamiseen. Neljäs osio nostaa esiin aikamme muutosilmiöitä ja luo katsetta tulevaan. Viidennessä osiossa kerrotaan kuulumisia kristillisyyden työstä vuodelta 2017.

Teksti: Hanna Aho

Din kundvagn är tom