SRK

Dataskyddsbeskrivning

DATASKYDDSBESKRIVNING I ENLIGHET MED ARTIKEL 30 I DATASKYDDS-FÖRORDNINGEN

1. Registrets namn

SRK:s webbutik

2. Registrets ägare

Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry (SRK)

(Finlands Fridsföreningars Centralorganisation)
Kiviharjunlenkki 7, 90220 OULU
Organisationsnummer 0210188-4

3. Den som ansvarar för registret

Minna Tölli, minna.tolli@srk.fi

4. Syftet med hantering av personuppgifter (registrets användningsområde)

Den information som sparas i SRK:s (Finland Fridsföreningars Centralorganisation) webbutiks kundregister används för att ta hand om leveranser till våra kunder samt för att vårda kundrelationer.

5. Registrets informationsinnehåll

Den information som finns i registrets har matats in av den person som nyttjat webbutiken.

Grunduppgifter som samlas in om den registrerade:

a) Namn
b) Gatu- och postadress
c) Telefonnummer
d) E-postadress
e) Uppgifter om beställningen

6. Överföring av uppgifter till annan part

Registrerade personuppgifter kan förmedlas till annan tjänste- eller underleverantör, så som exempelvis Posten, Checkout-betaltjänst och Jaicom tidningstjänst. Uppgifterna kan även med den registrerades godkännande flyttas till annan samarbetspart.

Den registrerades personuppgifter kan i enlighet med lag överföras till tredje man även utan den registrerades godkännande, i sådana fall när myndighet så kräver.

Den registrerades personuppgifter överlåts eller flyttas ej utanför den Europeiska unionens (”EU”) eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) område.

7. Rätten att kontrollera uppgifter

Den registrerade har i enlighet med personuppgiftslagen, 26 §, rätt att kontrollera vilka uppgifter som registrerats om denne.

8. Rätten att kräva rättelse eller radering av uppgift

Den registrerade har rätt att kräva rättelse eller radering av uppgift som registrerats om denne i personregistret.

9. Skydd av registret

Rätten att bruka registret förutsätter ett användar-id som beviljats av SRK. Inloggning förutsätter även ett personligt lösenord.

Uppgifter sparas i enlighet med kraven för IT-säkerhet och dataskyddsdirektiv. Tillgången till dessa uppgifter har endast för detta syfte särskilt utnämnd person.

Din kundvagn är tom